— Ap skal være barnehagepartiet, og jeg ønsker å være barnehagestatsministeren, sier Stoltenberg til VG.

Regjeringen arbeider med forslag til barnehagereform, der hovedbudskapet er å bruke mer av statens penger til å opprette flere og billigere barnehageplasser.

— Jeg tror de aller fleste har glede og nytte av å være i barnehage. Men det skal være valgfritt om man vil ha barna sine i barnehage, framholder statsministeren.Barnehagereformen skal etter planen gjennomføres i løpet av neste stortingsperiode.

NTB