— Det eneste som var sikkert når finansministeren la fram statsbudsjettet i gamle dager, var at det ikke ble vedtatt. Nå har vi et budsjett som kommer til å bli vedtatt i alle hovedtrekk, fordi regjeringen har flertall i Stortinget, sier Stoltenberg (Ap).

Han avviser kritikken fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), om at skatteprofilen gjør at budsjettet ikke er godt for næringslivet.

— Det er jeg uenig i. Vi avlyser de store og usosiale skattelettelsene som den avgåtte regjeringen la opp til, men det er ikke snakk om dramatiske endringer i forhold til det nivået vi har i dag, heller ikke når det gjelder formuesskatten, sier Stoltenberg.

Han mener budsjettet legger opp til at flere bedrifter vil kunne bli etablert, blant annet ved at oljepengebruken ikke økes og at det satses mer på utdanning.

— I tillegg skal vi øke samferdselsinvesteringene. Noe av det bedriftene ber om når jeg reiser rundt er bedre veier og mer til jernbanen. Vi har også bedret rammevilkårene for maritime næringer og styrket arbeidsmarkedspolitikken slik at bedriftene får mer arbeidskraft og at ledigheten går ned, sier han.