Samtidig sa Stoltenberg at de tre partiene som nå forhandler om en ny regjering også er enige om at norske soldater fortsatt skal være i Afghanistan.

Til NTB sier Stoltenberg at han utvekslet synspunkter med presidenten om samarbeidet mellom Norge og USA, men at han ikke finner det riktig å referere fra en slik samtale.

— Bush ringte egentlig bare for å gratulere med valgresultatet, og jeg orienterte han om at hovedlinjene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk vil ligge fast og at samtlige tre partier er enige om dette, sier Stoltenberg.

Han forsikret også presidenten at de tre partiene er enige om at terrorisme må bekjempes.