— Jeg vil ikke si noe om dette nå. Hvis jeg begynner å si litt, er jeg i gang. Jeg mener det er riktig at det jeg har å si blir sagt til sentralstyret, sa Stoltenberg, som valgte å svare på utallige forespørsler fra media om å kommentere Thorbjørn Jaglands bok ved å møte i en improvisert pressekonferanse på Stortinget. Dagsaktuelle spørsmål ble avvist med henvisning til Aps sentralstyremøte.

— Der skal vi sammen redegjøre for hvordan vi mener vi best legger opp arbeidet fram mot landsmøtet, det politiske arbeidet og håndteringen av valgprosessen fram mot landsmøtet. Det skal vi gjøre i fellesskap som et samlet opplegg. Før vi gjør det, sier vi ikke mer om dette, sa Stoltenberg.

Kommenterte boka

Jaglands bok ville Stoltenberg gjerne kommentere.

-Boken er først og fremst et godt og positivt bidrag til en diskusjon om utenrikspolitikk.

Synspunktene på innenrikspolitiske saker har Jagland gitt uttrykk for tidligere og de er viktige bidrag til en debatt om dette, sier Stoltenberg.

Partileder Thorbjørn Jagland mener blant annet at Ap ikke burde tatt over regjeringsmakten i mars 2000. Da Jagland presenterte boken sin torsdag, sa han at han selv hadde bidratt til å legge forholdene til rette for et regjeringsskifte ved å trekke seg som statsministerkandidat.

Stoltenberg er ikke villig til å trekke en slik konklusjon om regjeringsskiftet.

— Hele partiledelsen og stortingsgruppen var helt enige i linjen vi valgte vinteren 2000, som førte til regjeringsskifte. I ettertid vil man alltid kunne tenke over hvordan det kunne gått om man hadde valgt annerledes. Jeg synes det er vanskelig å vite hvordan det da ville gått, sa han.

Vanskeligere

Stoltenberg sier seg enig i at de politiske forholdene i Stortinget gjorde det vanskeligere for Aps regjering.

— Grunnlaget var formelt det samme i 2000 som for Ap-regjeringer fra 1986 og utover. Men sentrumspartiene var mye mindre interessert i å finne fram til gode løsninger for landet, de var mye mer opptatte av partitaktikkeri og valgkamp. Derfor ble det vanskeligere å regjere.

Han mener det er hevet over tvil at problemene Ap møtte i Stortinget også gjorde det vanskelig for partiet.

— Spørsmålet om hvordan det ville sett ut hvis landets største parti hadde sagt nei til å ta ansvar, er det strengt tatt ingen som vet. Vi var enige om beslutningen vi tok før regjeringsskiftet i 2000, sa Jens Stoltenberg.

(NTB)