På en meningsmåling TNS Gallup har gjennomført for TV 2 sier 32,3 av de spurte at de foretrekker Stoltenberg som statsminister. Det er en tilbakegang på 11,5 prosentpoeng siden forrige statsministermåling i april. Da ville 43,8 prosent av de spurte ha Stoltenberg som regjeringssjef.

24,2 prosent av de spurte foretrekker Frps leder Siv Jensen som statsminister.