– Det forelå aldri noen klare planer om at Stoltenberg skulle reise til USA, men da vi fikk invitasjonen fra Global Health Council, ba vi Norges ambassade i Washington sondere med Det hvite hus om et slikt besøk kunne kombineres med et møte med president Bush. Men det lot seg altså ikke gjøre, sier Øivind Østang ved Statsministerens kontor til NTB.

Han understreker at avslaget ikke er årsaken til at Stoltenberg reiser til Geneve i stedet for til USA.

– Da Geneve-møtet først ble tidfestet til 1.-2. juni, var det straks klart at Stoltenberg måtte prioritere det fremfor møtet i Global Health Council, sier Østang.

Stoltenberg leder sammen med statsministrene i Pakistan og Mosambik et FN-panel som skal arbeide for å effektivisere FNs arbeid i de fattigste landene, og det er i forbindelse med et møte i dette panelet han reiser til Sveits.