I sin nyttårstale til det norske folk sa statsminister Jens Stoltenberg at tiden for nye store vannkraftutbygginger i Norge er over.

-Jeg vet at dette er en beslutning som vil vekke strid. Men fordelene ved disse utbyggingene er ikke store nok til at de forsvarer de ugjenkallelige inngrepene i naturen. Uberørt natur får en stadig større verdi. Vi er nå kommet dit at tiden for nye store vannkraftutbygginger i Norge er over, sa statsministeren.

Beslutningen ble godt mottatt av sentrumspartiene og av naturvernere som har gjennom mange år har kjempet mot utbygging av disse vassdragene.

Statkraft som har hatt betydelige utgifter til forprosjektering av utbyggingen, tar regjeringens forslag til etterretning.NTB