Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg reagerte med sjokk og sinne over angrepet på Sveriges utenriksminister Anna Lindh.

— Det er et angrep på et medmenneske og en venn, sa Stoltenberg til NRK. Han kjenner Lindh godt fra mange års samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Det sosialdemokratiske partiet.

— Vi må gå ut fra at det er et angrep på den offentlige personen Anna Lindh, og dermed også et angrep på det åpne samfunnet vi ønsker å ha i Norden, sa Stoltenberg.

Han understreket at vi i Norge og Sverige ikke ønsker et samfunn der politikere ikke kan ferdes blant mennesker, men må gjemme seg bak sikkerhetsvakter og kjøre i skuddsikre biler.

Han tror at svenskene er like opptatt av å bevare Norden som et samfunn med det adelsmerket at det ikke er så stor avstand mellom politikere og vanlige folk.

Stoltenberg ville ikke uttale seg om sikkerheten bør skjerpes her i landet.

— Den vurderingen må vi overlate til politiet. Det er politiet som fortløpende vurderer sikkerhetssituasjonen for statsråder og andre, og vi må stole på de vurderinger som de gjør, sa han.

Stoltenberg sa at han ikke er redd når han er ute blant folk i valgkampen, men innrømmer at han har fått trusler og opplevd skumle situasjoner.

— Jeg har aldri tatt dem ordentlig på alvor og lever nok i den tro at Norge er et samfunn der politikere kan ferdes ute blant folk uten fare for den type angrep som vi har sett i Sverige, sa Jens Stoltenberg.