– Det å framsette trusler er en uting, og det er uakseptabelt, sa Stoltenberg i en knapp kommentar onsdag.

Han ville ikke si om han har hatt kontakt med Valla etter at hun mottok brevet med trusselen.

Stoltenberg ville fortsatt ikke kommentere striden rundt Vallas lederstil.

– Det er en personalsak i LO, og den personalsaken er det LO som skal håndtere. Det mener jeg er veldig viktig, og riktig at jeg som statsminister skal holde fast ved, sa han.

Flere av Aps fylkesledere har de siste dagene gitt uttrykk for manglende tillit til Valla. Stoltenberg ville ikke gi henne en støtteerklæring.

– Gerd-Liv Valla og jeg samarbeider, nøyde han seg med å si.

Han ville heller ikke gå inn på diskusjonen om Vallas mulige plass i Arbeiderpartiets valgkomité eller opprøret som ulmer i partiet.

– Det vil vi komme tilbake til på en ordentlig og ryddig måte i Arbeiderpartiet. Vi skal følge spillereglene for dette, nemlig at det er sentralstyret som foreslår for landsstyret oppnevningen av valgkomité, sa Stoltenberg.