Reaksjonene er sterke i deler av Senterpartiet etter at Aftenposten lørdag brakte nyheten om at statsminister Jens Stoltenberg vil droppe hele regionreformen, skriver Nationen.

Ifølge Aftenposten vil også fornyings— og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) og kulturminister Trond Giske (Ap) beholde dagens 19 fylker fremfor å slå dem sammen til større regioner.

Opplysningene kommer få dager før regjeringen legger frem en stortingsmelding om hvilke oppgaver fremtidens regioner skal ha.

– Hvis dette er riktig, innebærer statsministerens syn at folkestyret taper for embetsmakt, sier en uroet nestleder i kommunenes organisasjon KS, Odd Arild Kvaløy (Sp). Han får medhold av Sps stortingspolitiker Ola Borten Moe fra Sør-Trøndelag.

– Hvis Stoltenberg, Grande Røys og Giske får gjennomslag, vil det true det folkevalgte nivået mellom stat og kommune, sier Borten Moe.