— Det er en tale som tar opp mange viktige spørsmål som alle kan være enige i. Jeg slutter meg fullt ut til det Bondevik sier om kampen mot terror og kampen mot fattigdom hjemme og ute, men samtidig merket jeg meg at han ikke med ett eneste ord nevnte Europa. Og det på den historiske dagen vi har i dag, hvor 12 av våre naboland innfører én felles mynt, sier Jens Stoltenberg til NTB.

Jens Stoltenberg ønsker imidlertid ikke å legge så mye vekt på hva som blir sagt i en nyttårstale.

— Det aller meste som blir sagt i en slik tale er felles gods, noe vi alle er enige om og som alle kan slutte seg til. Det er bare dumt å lage mer problemer og uenighet enn det er grunnlag for. Heldigvis lever vi et i et land der vi er enige om det aller meste, og nyttårstalen pleier det ikke å være mye uenighet om, avslutter han.

Selv innrømmer Stoltenberg at han nok ville brukt noe mer oppmerksomhet på innføringen av euro som felles europeisk valuta hvis det var ham selv som fortsatt var i statsministerstolen.

(NTB)