– Det er en del tradisjoner som strider mot det vi aksepterer som riktig, sier statsminister Jens Stoltenberg som mandag innledet et to dager langt besøk i Pakistan.

Det var daværende barne— og familieminister Karita Bekkemellem som i sin tid tok initiativet til kommisjonen, men da de borgerlige overtok regjeringsmakten havnet planen i skuffen.

– Vi håper at dette skal bli en effektiv byråkratisk mekanisme for å kunne iverksette tiltak, sier Stoltenberg.

Må samarbeide

– Vi må ikke mistenkeliggjøre alle pakistanske ekteskap, selv om noen er tvangsekteskap. Men for ikke å mistenkeliggjøre flertallet, må vi slå ned på dem det gjelder. Der må vi samarbeide med pakistanske myndigheter, understreker Stoltenberg.

Han mener å ha gode allierte i Pakistans president Pervez Musharraf og statsminister Shaukat Aziz.

– Jeg har truffet begge tidligere og de er helt klare i sin beskrivelse av tvangsekteskap som middelaldersk. Tvangsekteskap er forbudt ved lov både i Norge og Pakistan, sier Stoltenberg.

Trollet sprekker

Han mener at det må en tredelt strategi til for å bekjempe tvangsekteskap i det pakistanske miljøet i Norge.

– Vi må ta opp dette og snakke om det. Ved å sette søkelys på tvangsekteskap, kan vi bidra til at trollet sprekker, sier Stoltenberg.

Han håper at den nye kommisjonen kan bidra til å endre holdninger, samtidig som den er ment å skulle effektivisere håndhevelsen av dagens lover og regler og bli et forum for diskusjon av nye virkemidler.

Strider mot islam

I avtalen med Pakistan, som skal undertegnes i Islamabad tirsdag, understrekes det videre at praksisen med tvangsekteskap «strider mot fundamentale prinsipper i islam».

– Vi erkjenner den rett menn og kvinner har til å inngå frivillige ekteskap, i tråd med en fundamental menneskerett som erkjennes av alle de store religionene og alle juridiske systemer i verden, heter det i avtalen.