Fra januar til juni i år ble regjeringen til Jens Stoltenberg nedstemt 46 gangar i stortingssalen. I gjennomsnitt gikk Stoltenberg på 7,7 nederlag i måneden. Til sammenligning hadde Bondevik-regjeringen 6,1 nederlag i måneden, skriver Aftenposten.

Kjell Magne Bondevik mener Stoltenbergs nedlatende uttalelser om sentrumsregjeringen før regjeringsskiftet nå slår kraftig tilbake på ham selv. ýStoltenberg burde gått mer stille i dørene. Vi har vært overrasket over hvor mye Stoltenberg-regjeringen har godtatt av nederlag, tatt i betraktning påstandene Stoltenberg kom med før regjeringsskiftet, sier Bondevik.

Et gjennomgående trekk ved Stoltenbergs nederlag er imidlertid at det dreier seg om mindre saker. Regjeringen har blant annet blitt diktert til å godkjenne kristne privatskoler og legge om pensjonsreglene.