TRON STRANDtron.strand@bt.no OsloSelvskrytet fra Ap og Jens Stoltenberg møtes av massiv kritikk fra biskop Ole D. Hagesæther, fagorganisasjonen OFS, Nordsjødykker Alliansen og en rekke sentrale politikere. Dykkerne gjør et stort poeng av at statsminister Stoltenberg til nå har nektet å møte dem. Egner seg ikke som skryt Onsdag presenterte statsministeren skrytelisten over saker han har fått gjennom.— Etter forslag fra regjeringen er det vedtatt at Nordsjødykkere som har fått varig helsesvikt skal kunne få en særskilt kompensasjon på inntil 200.000 kroner, heter det i skrytelisten. Ap kaller listen "Regjeringen Stoltenbergs politiske regnskap". - Saken egner seg dårlig på en skryteliste. Den burde heller stått på en liste over samlede forsømmelser fra den norske stat, sier biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæter, til Bergens Tidende. Stoltenberg avviste møte Han skrev tidligere i år brev til Stoltenberg om dykkernes skjebne hvor han ba om at statsministeren inviterte til et møte med dykkerne, og Hagesæter tilbød seg å være med. Men statsministeren ønsket ikke noe møte med dykkerne.- Et møte med meg vil ikke endre fremdriften i saksbehandlingen, svarte Stoltenberg.Statsministeren er av Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) og Nordsjødykker Alliansen tidligere beskyldt for å komme med uriktige opplysninger i saken. Klandrer Stoltenberg I desember i fjor skrev dykkerne til Stoltenberg og konkluderte med at statsministeren har holdninger som er "meget uverdige og særs klanderverdige i dykkersaken." De peker også på statsministeren ikke har besvart brev.- At vi nå er på Aps skryteliste, er pinlig, sier Tom H. Engh i Nordsjødykker Alliansen. - Maken til arroganse har jeg aldri møtt. Skrytelisten er avslørende for Stoltenberg. Han vil jo ikke engang møte oss, og ønsker åpenbart ikke å røre saken med ildtang, sier Engh. Ap burde skamme seg - Ap har ikke gjort noen ting for dykkerne. Det er forferdelig at dykkerne nå havner på regjeringens skryteliste. Det er direkte frekt. Aps håndtering burde betraktes som en skam, og på et politisk regnskap burde saken stå på minussiden, sier Bjørn Tjessem, første nestleder i OFS. Det var sentrumsregjeringen og tidligere sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa som opprinnelig foreslo en kompensasjon på inntil 200.000 kroner for pionerdykkerne i Nordsjøen. Hun er nådeløs i sin kritikk av Ap: - Vi ser en frimodighet som savner sidestykke og som nordsjødykkerne ikke vil kjenne seg igjen i. Det var sentrumsregjeringen som tok et initiativ for å rydde opp i tidligere forsømmelser fra Ap, sier Meltveit Kleppa. Åpenlyst tyveri - Tyveri kan ikke bedrives mer åpenlyst enn dette, sier Venstres Gunnar Kvassheim.- Det er feil når Ap forsøker å ta æren og det er urimelig, utidig og toppen av frekkhet. De burde ha ligget meget lavt, for dette er ikke Aps fortjeneste, sier han. Siv Jensen og Fremskrittspartiet har stått sentralt i arbeidet med å pushe på Ap-regjeringen for å få en effektiv granskning av dykkernes skjebne. Hun mener også at Ap opptrer frekt.- Ap har aldri tatt dykkerne på alvor, og de er ikke blitt hørt, verken av Ap eller andre partier.- Stoltenberg er nådeløst frekk når han skryter på seg handlekraft. Hadde ikke andre presset på, ville saken ligget i en skuff i departementet. Det er typisk Ap å forsøke å ta æren for saker de har vært mot, sier Siv Jensen.Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) sier saken "er nok et eksempel på at Ap reklamerer for saker de bør forsiktige med."- Det er svært misvisende hvis saken brukes som eksempel på hva regjeringen Stoltenberg har gått inn for. Pionerdykkerne må tas på alvor, de har risikert liv og helse, sier Bondevik. fakta/pionerdykkerne* I flere tiår har pionerdykkerne i Nordsjøen forsøkt å fortelle sin dramatiske del av oljehistorien til myndighetene.* Manglende regulering bidro til at svært mange ble utsatt for påkjenninger som gjorde dykkerne syke. * Mer enn 70 dykkere omkom i Nordsjøen, og i ettertid har minst 16 tatt sitt eget liv. Mange sliter med tunge psykiske og fysiske plager.* Regjeringen Bondevik foreslo i januar 2000 kompensasjon på inntil 200.000 kroner for hver dykker. Staten forsøkte å avskrive seg et ansvar for dykkernes skjebne, noe det ble protestert heftig mot. Ordningen ble vedtatt av Stortinget i juni i fjor, etter regjeringsskiftet.* Stortinget vedtok i juni i fjor, etter et forslag fra Frp, å nedsette en granskningskommisjon for å avdekke alle sider av saken. Først ni måneder senere utnevnte regjeringen Stoltenberg kommisjonen.* Manglene var så betydelige at Stortinget på nytt behandlet saken 11. juni i år. Her ble det, mot Aps stemmer, vedtatt å utvide kommisjonen med dykkerfaglig ekspertise og å gi dykkerne observatørstatus.

PINLIG SKRYTELISTE: - Stoltenberg vil jo ikke engang møte oss, og ønsker åpenbart ikke å røre saken med ildtang, sier Tom H, Engh i Nordsjø Alliansen. (Foto: Robert Bråthen)