KARI PEDERSENkari.pedersen@bt.no Overfor Bergens Tidende er Stoltenberg optimistisk med tanke på å få gjennomslag for dette i India:— Indernes argument for den høye tollsatsen er å skaffe inntekter til statskassen. Når vi da kunne vise til at en så høy tollsats kveler importen og dermed skatteinntektene, fikk vi inntrykk av at inderne lyttet til argumentene våre, sier Stoltenberg til Bergens Tidende. En promille av Japan-salget En effektiv tollsats på hele 44 prosent betyr i praksis importforbud på norsk oppdrettslaks. Beskjedne 41 tonn fisk ble eksportert til India årets første tre måneder, i følge Eksportutvalget for fisk. Det er en promille av hva som i samme periode ble eksportert til Japan og en prosent av salget til Kina.- Til India går bare litt fisk til det såkalte tax-free-markedet, som betjener internasjonale hoteller og cateringselskaper, forteller lakseeksportør Ole-Eirik Lerøy, som er styreleder for Eksportutvalget for fisk.Lerøy mener India har potensiale til å bli et stort nytt marked for norsk oppdrettslaks. Ny norsk-indisk kommisjon Fremstøtet for opprettslaksen ble tatt i et møte lørdag med den indiske presidenten og statsministeren samt flere ministre. Lakse-tollen var ett av de tema som Norge vektla sterkest, forteller Stoltenberg.- Har regjeringen planer for hvordan dette fremstøtet skal følges opp?- Den norske ambassaden i India vil følge opp. Dersom dette ikke gir resultater vil laksetollen bli et tema for en ny felles indisk-norsk økonomisk kommisjon som nå blir dannet, sier Stoltenberg.Appellen for norsk laks er viktig med tanke på å skape nye markeder for Norges nest viktigste eksportnæring, understreker statsministeren. - Indias 150 millioner rike mennesker er et like stort marked som hele Vest-Europa, påpeker han. - God miljøsak? - Har ikke India selv fiskerier å beskytte? - Inderne sier at tollsatsen handler utelukkende om skatteinntekter. India er selv en stor fiskerinasjon med stor fiske-eksport, men India fisker og handler med helt andre fiskeslag og andre markeder enn norsk oppdrettslaks.- Et viktig tema for statsministerens India-reise har vært miljøspørsmål. Er det forenlig med god miljøpolitikk å ale opp fisk i Norge for så å fly den til India?- Vi lever i en verden med stadig mer handel. Handelen bidrar til inntekter og velstand både i Norge og India. Måten å regulere CO2-utslippene på er gjennom kvoter og reguleringer som blir fastsatt internasjonalt, ikke ved at Norge ensidig legger bånd på sin lakseeksport. Det blir ikke bedre miljø i verden hvis laksen flys fra Skottland til India enn fra Norge til India, sier Stoltenberg.I dag avslutter statsministers følge det fem dager lange India-besøket.