I august 2007 ble Jens Stoltenberg (Ap) personlig advart av den tidligere SV-statsråden. Hun påpekte at sikringen av Regjeringskvartalet ble forsinket, og at en bombe kunne få "katastrofale følger".

Hun vil at saken skulle løftes opp – men Stoltenberg sa nei, skriver Aftenposten.

Statsministerens kontor i høyblokken, august 2007: Tre år har gått etter at Bondevik-regjeringen vedtok å sikre Regjeringskvartalet – og stenge Grubbegata. Sikkerheten var dårlig og tiltakene hadde «høyeste prioritet» – men gjennomføringen ble stadig forsinket. «Konklusjonen var entydig: sårbarheten var uakseptabel».

«Katastrofal»

Statsminister Stoltenberg sitter og leser notatet han har fått av ansvarlig statsråd Heidi Grande Røys 29. august 2007. Hans ansvarlige statsråd for sikringen av Regjeringskvartalet ber om at saken løftes opp i regjeringens underutvalg, som prioriterer hvilke saker som er viktigst.

For å forklare Stoltenberg personlig hvor viktig saken er, skriver statsråden:

«Reguleringsforslaget er nødvendig da konsekvensen av en eksplosjonslast levert Grubbegata vil kunne bli katastrofal for virksomheten i H-blokk, R5, S-blogg og U-blokken».

Dagen etter, 1. september 2007, skriver Jens Stoltenberg personlig sin påtegning:

«KESP (stabssjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen) følger opp. Det er ikke nødvendig med en sak som dette i underutvalget», skriver Stoltenberg. Fire år senere – 22. juli 2011 – var Grubbegata fortsatt ikke stengt. Prosjektet ble vedtatt allerede i august 2004, men under Stoltenberg gikk det i stå.

Taus

BT prøvde i går å få en kommentar til saken fra Heidi Grande Røys. Hun ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer.

— Jeg har sagt alt jeg har å si til kommisjonen, og det er godt gjengitt i rapporten, skriver Røys i en tekstmelding.

Åtte personer ble drept og om lag 30 skadet da bomben eksploderte i Grubbegata 22. juli.

Leder for 22. juli-kommisjonen, Alexandra Bech Gjørv, sier til BT at de i sitt arbeid har sett en manglende forståelse av risiko på alle plan.

— Også hos statsministeren?

— Sikkerhet er selvsagt en viktig oppgave for regjeringen, og statsministeren leder regjeringen, ja.

— Han må være enda mer bevisst på tiltak og gjennomføring. Det er bra at Stoltenberg nå beklager det som kommer frem i kommisjonens rapport. Regjeringssjefen har en viktig rolle når så mange punkter påpekes, sier Bech Gjørv til Bergens Tidende.

Løftet saken: Tidligere statsråd Heidi Grande Røys mente sårbarheten ved Regjeringskvartalet var "uakseptabel". Hun fikk ikke viljen sin da hun ba statsministeren løfte saken opp i regjeringens underutvalg. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ