— Arbeiderpartiet har lenge ment det er behov for et mer forpliktende samarbeid mellom partiene i sentrum og til venstre, for å skaffe mer stabilt grunnlag for en regjering og for å demme opp mot høyresiden. Men samarbeid trenger ikke bety at partiene danner felles regjering, sier Stoltenberg i en nyttårssamtale med NTB.

Han bekrefter at det er kontakt og samtaler mellom partiene om det politiske arbeidet i Stortinget, men sier det ikke er formelle samtaler om for eksempel en regjeringsplattform. Jens Stoltenberg mener det ikke er noe poeng å fremstille politiske forskjeller mellom partiene som mindre enn de er.

— Arbeiderpartiet har mye til felles med SV, Sp og også Kristelig Folkeparti i fordelings- og velferdspolitikken. Et sentrum-venstre-samarbeid har historisk vært avgjørende for utviklingen av velferdsstaten. Så er det også uenighet i viktige saker, som for eksempel EU-spørsmålet og deler av utenriks- og næringspolitikken. Dersom en ny folkeavstemning om EU-medlemskap skulle komme på dagsordenen, vil muligheten for et regjeringssamarbeid mellom ja- og nei-partier bli kraftig redusert. Derfor er det ikke sikkert at deltakelse i regjering er den beste måten å bygge et samarbeid på. Men forpliktende samarbeid kan skje i andre former, sier han.

SKAPER TVIL: - Det er ikke sikkert at deltakelse i regjering er den beste måten å bygge et samarbeid på, sier Jens Stoltenberg.
Arkivfoto: Scanpix