Regjeringen foreslår tiltak for 20 milliarder kroner. Bruken av oljeinntekter anslås å øke med 43 milliarder kroner fra i fjor til i år.

– Dette er de kraftigste tiltakene som er foreslått mot arbeidsløshet på over 30 år, og blant de sterkeste virkemidlene i et internasjonalt perspektiv. Regjeringen følger utviklingen i norsk økonomi svært nøye, og vi vil komme tilbake med ytterligere tiltak hvis behovet tilsier det, sier Stoltenberg.

Regjeringen legger fram nye tiltak 9. februar rettet mot finanssektoren og penge— og kredittmarkedene for å styrke bankenes utlånsevne, slik at næringslivet og husholdningene lettere skal få nye lån.