Statsministeren åpnet mandag likestillingskonferansen for kommuner og fylkeskommuner, og slo det like godt fast med en gang: På lokalt nivå er kvinner grovt underrepresentert i lederstillinger, og det 30 år etter "kvinnekuppet" under kommunevalget i 1971.

— Det er lett å finne tall som sier mye bra. Men det er også lett å se områder der vi er kommet svært kort. Vi må ikke la oss forlede til å tro at det er full likestilling i Norge, enten det gjelder kjønn eller etnisk bakgrunn, sa Stoltenberg.

Likestillingssenterets leder Ingunn Yssen betegnet det som et hovedproblem at det ikke lenger er noen respekt for selve saken, og at mange forsøker å latterliggjøre likestillingsarbeidet.

(NTB)