— Grubbegata burde vært stengt. Det ble den ikke. Gjerningsmannen kunne vært pågrepet tidligere. Det ble han ikke. Det burde vært innført flere sikrings- og beredskapstiltak. Det var de ikke. Dette beklager jeg.

Slik oppsummerte statsminister Jens Stoltenberg konklusjonene fra 22. juli-kommisjonen, da han redegjorde om rapporten for Stortinget i dag.

Verre enn fryktet

— Kommisjonen dokumenterer en svikt i norsk beredskap som er dypere og mer omfattende enn jeg var forberedt på. Det er tungt å ta innover seg. Desto sikrere er jeg på at vi skal lære av dette, og snu situasjonen. For meg blir dette en hovedoppgave. Den akter jeg å løse, sa Stoltenberg.

Stoltenberg gjentok at han og regjeringen hadde tatt ansvar for feilene som er påpekt ved å gjennomføre endringer.

— Jeg og regjeringen tar ansvar etter 22. juli. Først tok vi ansvar for å vite, oppnevnte uavhengig kommisjon. Og så tar vi ansvar for å handle. Vi skal bruke kunnskapen til å skape økt trygghet, sa statsministeren

Han brukte mye tid på å diskutere hva ansvar er.

— Jeg har det øverste ansvaret for beredskapen, nødetatene, Forsvaret, helsevesenet. Det fritar ikke andre for deres ansvar. Den enkelte statsråd har konstitusjonelle ansvar for sitt ansvar, de ulike etater har ansvar for sine områder. Dette må ligge fast. Ellers risikerer vi ansvarspulverisering og uklarhet. Kriser skal håndteres på lavest mulige nivå. Men da må den enkelte etat være satt i stand til å ta det ansvaret, og etaten må gjøre det når det oppstår en krise. Storting og regjering har ansvar for det første, den enkelte leder har ansvar for det andre, sa Stoltenberg.

Det siste kan tolkes som en indirekte kritikk av politisjefene som hadde ansvar for politiets håndtering 22. juli, deriblant politisjef Sissel Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt.

Tiltakene

Stoltenberg brukte tid på å ramse opp tiltak som regjeringen har satt i gang eller vil gjennomføre. Den største nyheten er at det opprettes et nytt beredskapssenter i Oslo, som skal samle beredskapstroppen, hundetjenesten og helikopterstyrken i politiet. Bevilgningene kommer i statsbudsjettet, og tomten er funnet. Den ligger i Alna, og eies av NSB.

— Sanmferdselsminsiteren har sendt brev til NSB og gitt beskjed om at denne tomten skal stilles til disposisjon. fortalte Stoltenberg.

Blant de andre tiltakene regjeringen har satt i gang, er disse:

  • Politiets helikopterberedskap er styrket
  • Den militære helikopterberedskapen på Rygge er reetablert. De vil få trening i å bistå politiet i skarpe oppdrag.
  • Det er etablert et nytt sivilt senter for beredskap
  • Nytt varslingssystem for riksalarm er under utprøving
  • En ekstern gjennomgang av PST er satt i gang
  • Kriserådets rolle er tydeliggjort. Rådet møtes regelmessig
  • Regjeringen har sendt ut forslag om lov mot forberedelse til terror
  • Politihøyskolen vil gi opplæring i temaet "Skyting pågår" til flere grupper politimenn
  • Ny prioriteringsordning i mobilnettet er satt i gang
  • Flere øvelser i departementene. Vaktholdet er skjerpet rundt departementene, og enkelte gater er stengt.

- Kulturen er vanskeligst

— Det avgjørende er at vi nå har fått en felles fortelling om hva som skjedde. Det er nødvendig for å lære. Regjeringen har tatt fatt på endringer, med rapporten som kompass, sa Stoltenberg.

Han fortsatte:

— Noen av disse endringene kan vedtas av en myndighet. Det er de enkleste. Andre, som holdninger og kultur, er de vanskelige endringene, som vil ta tid. Alle ledere må jobbe med sin og sin organisasjons holdninger til risikoforståelse. Vi må forstå farer i et trygt samfunn. Ansvaret for dette ligger hos lederne på alle nivåer.