Stoltenberg kom med uttalelsen i et svar til Gunnar Kvassheim (V) i den muntlige spørretimen. Kvassheim spurte om regjeringen deler Venstres bekymring over at atomkraftindustrien er på fremmarsj.

Kvassheim viste til at flere land planlegger å bygge nye atomkraftverk og at denne løsningen har sine talsmenn også i Norge.

Saken ble tatt opp i spørretimen samme dag som Bergen Energi sendte sin søknad om å få bygge atomkraftverk i Norge.

Stoltenberg sa at den rød-grønne regjeringen ikke på noe tidspunkt vil gå inn for bygging av kjernekraftverk i Norge.