• Regjeringen konkluderte ikke, sier statsministeren.

Det er feil når VG skriver at regjeringen har sagt ja til hijab i politiet. Regjeringen har drøftet saken, men ikke konkludert, sier statsminister Jens Stoltenberg til NTB

Han sier regjeringen åpnet for å endre politiets uniformsreglementet for å ivareta religiøse hensyn.

– Men hvordan dette kunne skje, ble det ikke konkludert med. Justisdepartementet fulgte opp dette med å sende brev til Politidirektoratet der man ba om et utkast. Men så stanset vi den prosessen fordi vi ikke skulle gå videre med en sånn prosess, sier statsministeren.

Stoltenberg understreker at det ikke lå andre føringer i brevet enn at regjeringen ba om et ut-kast til et reglement for bruk av religiøse hodeplagg i politiet.

– I dette brevet ble det understreket at når det forelå et utkast fra politidirektoratet, skulle dette behandles i berørte departementer før regjeringen tok endelig stilling, sier Stoltenberg til NTB.

Han sier det er feil som Carl I. Hagen antyder, at Stoltenberg feilinformerte Stortinget.

– Det er feil fordi vi har redegjort for den konklusjonen regjeringen har trukket. Dersom det skulle bli endringer i uniformsreglementet, måtte det ut på høring som en forskriftsendring. Det ville tatt noen uker med høringsfrister. Men da vi bestemte oss for ikke å endre reglemen-tet, var det ikke noe å sende, sier statsministeren.

Så sent som 18. februar sa Stoltenberg at verken han selv eller regjeringen hadde konkludert i hijab-saken.(arkivfoto)
Falch, Knut