– Det er en flott og klok tildeling. Mikrokreditt er et viktig tiltak for å gi kvinner muligheten til å starte egne virksomheter. Statistikken viser også at mange av kvinnene tilbakebetaler det de har lånt, sier Stoltenberg.

Statsministeren mener at kampen mot fattigdom er en viktig del av arbeidet for å skape fred.

– Nobel-komiteen ser sammenhengen mellom fred og fattigdom. Yunus har gjort en enestående innsats, og fortjener denne anerkjennelsen, sier Stoltenberg.