• Det har vært nesten uvirkelig, og derfor er det viktig at vi tar vare på hverandre i sorgen, sier biskop Helga Haugland Byfuglien.

— Jeg ville prøve å sette ord på det som er vanskelig,selv om ord ikke strekker til, sier Biskopen i Borg Helga Haugland Byfuglien,som opprinnelig er fra Bergen.

Hun holdt prekenen under dagens minnegudstjeneste iDomkirken.Det var svært tungt å se de unge ofrene og pårørende ikirken i dag, sa biskopen etter messen.

— Men samtidig tror jeg det var viktig for dem å gjøredette sammen. Dette er kanskje siste gangen de er samlet slik på lenge. Nå skalde hjem og mange skal i begravelser til vennene sine.

- Du sa i din preken at sorgen og mørket sakte siger innover oss. Til nå har mye virket for grusomt og uvirkelig. Men messen i dag varkanskje en utløser for sorgen?

— Ja, det tror jeg. Det har vært nesten uvirkelig, ogderfor er det viktig at vi tar vare på hverandre i sorgen, sier Byfuglien.Biskopen ønsket også å takke alle som har gjort eninnsats.

— Jeg er stolt over hvordan statsministeren har møttdenne utfordringen. Og jeg er dypt imponert over hvordan de berørte ungdommenehar taklet denne ufattelig forferdelige situasjonen.