I den såkalte prisjuks-saken har det norske kjemikalierederiet Stolt-Nielsen vunnet fram mot det amerikanske justisdepartementet, skriver dn.no.

Dommer Bruce W. Kauffman har ikke funnet noe bevis for at det norske kjemikalierederiet har brutt med avtalen som sikret dem sin immunitet.

Justisdepartementets antitrustavdeling «har ikke påvist noe brudd fra Stolt-Nielsens og de individuelle tiltaltes side. Tiltalen vil bli forkastet» skriver Kauffman blant annet i sin 79 sider lange kjennelse.

I en pressemelding sier administrerende direktør Niels G. Stolt-Nielsen i Stolt-Nielsen at han er veldig fornøyd med at rettferdigheten har seiret, skriver dn.no.

Bakgrunnen for rettstvisten startet med at Stolt-Nielsen ble innvilget amnesti i 2003 for sin rolle i prisjukset mellom Stolt-Nielsen, Odfjell og Jo Tankers, fordi Stolt-Nielsen valgte å legge kortene på bordet. Ved å fortelle om samarbeidet slapp Stolt-Nielsen opprinnelig straff, mens de to andre selskapene ble ilagt bøter og fengselsstraffer for enkelte av toppsjefene.

I 2004 trakk amerikanske myndigheter amnestiet tilbake, fordi de mente Stolt-Nielsen ikke hadde oppfylt betingelsene.

Rederiet har gått flere runder i det amerikanske rettssystemet for å vinne amnestiet tilbake, og med den ferske kjennelsen har de altså lyktes. Også tiltalen mot toppsjefene Samuel Cooperman og Richard Wingfield er forkastet.