Det var mye stolbytte under Stortingets høring om helseregistrene i går. Statsråd Strøm-Erichsen møtte seg selv i døren, og måtte uttale seg som både nåværende og forhenværende minister. Og hun var like engasjert i begge rollene.

Kryptisk

Om noen finner dette litt kryprisk, så var det nettopp det saken handlet om: Stortinget har funnet ut at regjeringen ikke har gjennomført et lovvedtak fra tre år tilbake. Og Strøm-Erichsen har medansvar for det, både i sin nåværende og sin tidligere stilling.

Kort fortalt: Nærmest på sparket vedtok stortingsflertallet i 2007 at ni ulike helseregister skal intern krypteres. Det betyr at ingen skal kunne se sammenhengen mellom et sykdomstilfelle og personen som er syk. Dette for å sikre den enkeltes personvern

Åtte av disse registerne ligger under helseministeren, det siste er Forsvarets helseregister.

Kom brått på

Siden det ikke var regjeringen sin idé dette med intern kryptering, så hadde byråkratiet heller ikke utredet det.

Derfor kom Stortingets vedtak brått, og i tre år har byråkratene grublet på hvordan de kan etterleve Stortingets vedtak.

Høyre og Fremskrittspartiet er rystet over at et lovvedtak ikke er oppfylt, og kjørte derfor åpen høring om dette i kontroll— og konstitusjonskomiteen. Der måtte altså både nåværende og tidligere statsråder i Helse- og Forsvarsdepartementet forklare seg.

Eks-statsråd Bjarne Håkon Hanssen beskrev arbeidet med å kryptere registerne som å klatre i fjell; - Hver gang du tror du er oppe, så ligger en ny topp lenger bak.

For øvrig sa Datatilsynets konstituerte direktør Ove Skåra.at Grete Faremo, har klart å innføre et system i Forsvarets helseregister som er så hemmelig at personvernet blir ivaretatt. Her er både registeret og de som betjener det, innestengt i en bunker.