OLAV GARVIK

Når Erna Solberg (43) søndag klatrer helt opp på pallen i Høyre, venter nye utfordringer. Som partileder må hun ta støyten når noe går galt — og for Høyre vil det gå «galt» før eller senere. Også medgangspolitikeren Solberg vil få dundrende hodepine.

Hvem har hun da å rådføre seg med? Hvem vil hun stole mest på når det brenner under føttene? Søker hun nødvendigvis til dem som er valgt for å gi råd?

Bergens Tidende har kartlagt nettverket av medspillere og fortrolige rundt Erna Solberg. Det er alt annet enn spinkelt. Mange står klar til å hjelpe. Men få er utvalgt. Erna har det med å stole på egne krefter og eget skjønn. Etter snart fire perioder på Stortinget er det få i kretsen rundt henne som har så mye å lære henne om politikk og politikkens viderverdigheter. Det vet hun, og det viser hun.

Generalsekretæren

Folk som står henne nær, eller som har arbeidet sammen med henne på kloss hold over lengre tid, er overbevist om at Høyres generalsekretær Trond Reidar Hole (39) heretter blir hennes viktigste korrektiv og samtalepartner - ved siden av sindige Sindre, ektefellen fra Ålesund.

Hole blir enda viktigere for Erna Solberg enn de to nestlederne Per-Kristian Foss (53) og Jan Tore Sanner (39), bortsett fra i strengt finanspolitiske spørsmål. Der er i hvert fall ikke Foss til å komme utenom.

Hole og Solberg har kjent hverandre gjennom et kvart århundre, og det er ingenting å si på «kjemien». De trives sammen. De har begge en fortid som tillitsvalgte i Norges Gymnasiastsamband (NGS), om ikke akkurat samtidig. Mens Hole var øverste leder for gymnasiastene, var Solberg sekretær for Operasjon Dagsverk. Det ble et nært samspill. Dessuten gjorde de begge sin entré i stortingsgruppen i 1989, hun som fersk representant og Hole som infomedarbeider. Noen år senere ble han sjefsekretær i Oslo Høyre, og etter regjeringsskiftet i 2001 overtok han som generalsekretær i partiet.

I partistrategiske saker blir Hole å finne i hovedrollen når partileder Solberg stundom har behov for å drøfte et utspill eller angrep med andre.

Engasjert husbond

Sindre Finnes (40) spiller langt mer enn rollen som lojal husbond som styrer på hjemmefronten når fruen styrer landet. Siviløkonomen som til daglig er fagsjef i Prosessindustriens Landsforening er også ivrig høyrepolitiker i Oslo. Han er en sterkt engasjert høyremann som verken overfor Erna eller andre har det med å brenne inne med sine synspunkter.

De traff hverandre første gang på Voss i 1986 under et møte Norges Konservative Studentforbund arrangerte. De holdt kontakten, og ti år senere giftet de seg.

Finnes føyer seg inn i en tradisjon der partilederes ektefeller er de viktigste rådgivere og de beste korrektiv. Werna Gerhardsens innflytelse på statsminister og partileder Einar Gerhardsen er vel kjent. Det samme gjelder forholdet mellom Randi og Trygve Bratteli, og senere mellom Arne Olav og Gro Harlem Brundtland (særlig i internasjonale spørsmål). I dagens politiske miljø er det enda bedre kjent at ingen har større politisk innflytelse på Carl I. Hagen enn fru Eli, som til og med bærer yrkestittelen formannssekretær.

En øl sammen?

Solbergs forhold til Per-Kristian Foss og Jan Tore Sanner (begge nestledere fra helgen) er upåklagelig. De vil gå godt sammen når politiske utspill skal pønskes ut. Men ordet fortrolighet er ikke dekkende, i hvert fall ikke i forhold til Foss. En som har arbeidet sammen med dem i mange år sier det slik:

«Det vil ikke være naturlig for Erna og Per-Kristian å gå ut og ta seg en øl sammen.»

De er svært ulike. Dessuten har de i stortingsgruppen gjennom hele 90-årene vært konkurrenter om bein og posisjoner, og aller sist da lederspørsmålet ble avklart like over nyttår. Slikt setter spor.

Hvileløse Giertsen

Røttene til Bergen er usvekket, og noen av hennes nærmeste i politikken er godt lokalt forankret. Det var ingen tilfeldighet at hun foran valget i 1999 påtok seg oppgaven med å lede fornyelsen i det bergenske Høyre. Som nominasjonsleder tråkket hun på mange såre tær og skjøv brutalt til side flere koryfeer. I denne kampen hadde hun nyttige allierte som Martin Smith-Sivertsen, Monica Mæland og Johan Giertsen.

Giertsen er i en klasse for seg. Gjennom et par tiår har han gjort sitt beste for å hypse frem Erna. Som hvileløs politisk sjel har han oftere gitt henne råd enn hun har bedt om.

EKTEFELLEN: Sindre Finnes øver stor innflytelse på Erna Solberg - også politisk. <br/>ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND.