Politiet er fremdeles den yrkesgruppen som har størst tillit hos folk flest. Journalister derimot, har folk fortsatt liten tiltro til. Det går frem av en ny undersøkelse.

Til sammen 1.000 personer ble spurt om deres inntrykk av yrkesgruppenes etiske standard. Undersøkelsen er utført av Opinion i september på oppdrag for Norsk kommunikasjonsforening.

I alt 77 prosent av de spurte mener at folk som arbeider innenfor politiet har en høy etisk standard, det vil si setter gode grenser for hva som er rett og galt å gjøre.

Kun 17 prosent mener at journalistene har høy etisk standard.

Advokater er sett på som en yrkesgruppe med høy etisk standard. 40 prosent av de spurte mener dette.

I alt 31 prosent av de spurte har tillit til informasjonsmedarbeiderne i bedrifter. 23 prosent har tillit til informasjonsmedarbeidere fra byråer.

En gruppe på 13 prosent har ikke tillit til noen av de yrkesgruppene det er spurt om.

Med etisk standard menes å sette grenser for hva som er riktig og galt å gjøre.

(NTB)