En meningsmålingen som Opinion har gjort for forsikringsselskapet Gjensidige viser at 29 prosent er bekymret "i svært stor grad". Det er ti prosent mer enn liknende undersøkelser som er gjort de siste to årene.

— Vi synes det er interessant at helsevesenet ikke har klart å opparbeide seg bedre tillit. Helsevesenet sliter med et troverdighetsproblem, sier medisinsk direktør i Gjensidige, Bengt-Lasse Lund til Aftenposten.

Av de 1000 spurte svarte over halvparten at de selv eller nærmeste familie er blitt rammet av alvorlig ulykke eller sykdom. I denne gruppen var det 65 prosent som var bekymret for helsevesenet, mot 58 prosent i resten av befolkningen.