— Vi vil vurdere å anke, sier Refsums advokat, Liv Torill E. Kjeldsberg.

Helga Refsum følte seg trakassert og forsøkt faglig isolert da hun tok arbeidskonflikten til retten tidligere i år.

Striden startet etter at Refsum ble presentert som toppforsker i en VG-artikkel høsten 1999. Refsum ble beskyldt for å stjele ideene til sin egen stipendiat, Anne-Lise Bjørke Monsen.

Gjorde avtale

Saken førte til isfront på instituttet, med Refsum og hennes støttespillere på den ene siden, og Monsen og hennes medspillere på den andre.

Fakultetsledelsen konkluderte til slutt med at Refsum ikke hadde jukset. Hun følte seg likevel trakassert og mistenkeliggjort av ledelsen.

Høsten 2001 ble Refsum og ledelsen ved universitetet enige om å gravlegge striden. Refsum fikk fire år med full lønn og frihet til å forske andre steder, mot at saken ikke skulle bringes opp igjen.

Hun dro til Oxford, men følte fortsatt at kollegaer i Bergen skapte problemer for henne.

Ville ha beklagelse

Refsum tok saken til retten, med krav om beklagelse og en skriftlig bekreftelse fra universitetet om at Refsums redelighet ikke var til å betvile.

Motparten mente at det var Refsum som var den vanskelige. I sitt tilsvar skrev Regjeringsadvokaten at det overhodet ikke hadde funnet sted noen trakassering av Refsum, og at hennes virkelighetsbeskrivelse var gal.

Bergen tingrett gir dem fullt medhold. «Saksøker har tapt saken fullstendig», heter det i dommen.

I dommen begrunnes de uvanlig høye saksomkostningene med at saken hadde et «betydelig omfang», fordi den var «svært bredt anlagt av saksøker».

Det lyktes ikke BT å komme i kontakt med Helga Refsum i går.