Europeiske Reiseforsikring har i årets første seks måneder alene betalt ut 34 millioner kroner. Det er en oppgang på 15 prosent fra i fjor. De andre store aktørene innen reiseforsikring har ikke tallene klare, men beretter om en tilsvarende utvikling. Første halvår vil samlet koste selskapene mellom 80 og 90 millioner kroner i utbetalinger.

— Antall saker er stabilt, men hvert tyveri koster oss betydelig mer enn før, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland.

Mest penger

Tendensen er ellers at det stjeles mer penger enn før. Over halvparten av skadeutbetalingene til Europeiskes kunder, nærmere bestemt 20 millioner, skyldes tyveri av kontanter. Det er en oppgang på hele 42 prosent fra første halvår i fjor.

— Penger er lettest å få tak i for tyvene og også enklest å bruke. Kameraer og mobiltelefoner må tross alt selges før verdiene blir realisert, sier Vennesland.

— Innføringen av euroen førte til flere pengetyverier enn før, sier informasjonskollega Arne Voll i Gjensidige.

Pressetalsmann Roald Stigum Olsen i TrygVesta tror finanskrisen medvirker til tyveribølgen.

— Vi ser flere tilfeller enn før i byer som London og Aten. Antakelig skyldes dette endrede økonomiske forhold og innstramminger i økonomien i disse landene.

Barcelona farligst

I Barcelona, Roma og Praha må du passe ekstra godt på verdisakene dine. I disse tre storbyene er risikoen for å bli utsatt for tyver aller størst.

— Nesten daglig får vi inn tyverimeldinger fra Barcelona, sier Arne Voll i Gjensidige.

Tyveriene skjer særlig på vrimlegaten Las Ramblas.

— Vær obs på steder med mye trengsel: Jernbanestasjoner, flyterminaler, T-baner og handlesentre, lyder rådet til Roald Stigum Olsen i TrygVesta.

Spania troner øverst på Europeiskes liste over innmeldte tyverisaker.

— Ikke unaturlig siden det bor en rekke nordmenn her. Samtidig er Spania ett av de fremste ferielandene for oss nordmenn, sier Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske Reiseforsikring.

Arbeidsledigheten i Spania er på skyhøye 20 prosent. Det kan også forklare den høye tyveriaktiviteten.

Ved siden av Barcelona, får Europeiske mange tyverisaker fra kyststripen mellom Malaga og Marbella.

— Her er det blant annet mange markeder der tyvene opptrer, sier Vennesland.

Både kvinner og menn

Såkalte nye reisemål som Sør-Amerika, Afrika og Thailand begynner å klatre på skadestatistikkene. Thailand er nå på tredjeplass, bak Spania og USA, men her dominerer sykesakene.

Europeiskes tall viser at kvinner og menn stort sett er like mye utsatt for tyverier. Unntaket er Thailand der menn er involvert i 64 prosent av skadesakene.

Men tro bare ikke at tyverier utelukkende skjer i utlandet. Hos Gjensidige ligger Norge på topp i antall anmeldte skadesaker.

— Vi har også mange «norske» tyverisaker. I Oslo har det vært en økning det siste året. Vi ser også at metodene tyvene benytter, er de samme som i utlandet, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske Reiseforsikring.

Har du opplevd ferietyverier? Bruk gjerne kommentarfeltet!