Anslag Handels— og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) har gjort viser at over en halv milliard kroner blir borte i svinn i desember. Anslaget er basert på prognosene for desemberomsetningen.

Av det såkalte julesvinnet på totalt 516 millioner kroner vil kunder og butikktyver stå for rundt 47 prosent eller drøye 240 millioner kroner, ifølge HSH.

Handelsbransjen regner med at ansatte i forretningene vil stå for 32 prosent av svinnet, som tilsvarer litt over 165 millioner kroner. Svinn som skyldes leverandører og interne feil beløper seg til rundt 110 millioner kroner.

Verre i fjor – I fjor hadde vi en svinnprosent på 1,38, mens den i år er på 1,29 prosent. Dette er veldig positivt fordi det viser at tiltakene som gjøres for å få bukt med svinnet har sin misjon, sier sikkerhetskoordinator Thor Martin Bjerke i HSH.

Han sier det er gjort mye forebyggende arbeid det siste året for å få ned svinnet i kjøpesentrene, senterforeninger og handelsstandsforeninger.

– I tillegg har holdningsskapende arbeid og opplæring blant de ansatte også vært intensivert, sier Bjerke.

Bjerke sier han ikke er enig med dem som hevder at antall butikktyveriene øker i julemåneden.

– Økningen i antall anmeldte forhold skyldes at flere blir oppdaget på grunn av flere vektere og større oppmerksomhet fra de ansatte i forbindelse med julehandelen, ikke på grunn av flere tyverier enn normalt, sier Bjerke.