Noen avskrapte hudceller eller litt spytt. En bloddråpe eller litt sæd. Små kroppslige etterlatenskaper feller voldtektsforbrytere, drapsmenn og andre kriminelle verden over, gjerne mange år etter lovbruddene.

Politiet i en rekke land har opprettet såkalt Cold Case-grupper. Rettsteknikere henter frem gammelt bevismateriale og utvinner fullverdige DNA-profiler med hjelp av ny teknologi. Kombinert med lavere terskel for registrering i databaser blir stadig flere saker oppklart.

Tatt på spytt 22 år etter

Eksemplene er mange. Saken fra 1996 skjedde i Göteborg. 43-åringen brøt seg inn i leiligheten den unge kvinnen. Han etterlot seg DNA-spor.

I fjor ble mannen pågrepet etter å ha stjålet en veske. Slik loven er i Sverige kan alle som begår lovbrudd som kan gi fengsel bli DNA-registrert. Siden politiet hadde oppgradert DNA-profiler fra en rekke gamle saker, fikk de treff.

Her er andre eksempler:

Spytt fra konvolutt: I 1982 ble 13-årige Kristen Sumstad drept i USA, uten at drapsmannen ble tatt. Men de fant sæd på offeret. Først i 2001 greide man å få ut en full DNA-profil. I 2003 utgav etterforskere seg for å være advokater og sendte brev til flere som var mistenkte i 1982. Spyttet John N. Athan brukte for å lukke svarkonvolutten felte ham. Dom: Minst 10 års fengsel.

Avslørt av graviditet

Testet 3500 menn: Antoni Imelda forgrep seg på åtte jenter og kvinner i 2001 og 2002 ulike steder i England. Under jakten testet politiet ca. 3500 menn frivillig, uten resultat. Først etter en anonym oppringning ble Imelda funnet. DNA-testen knyttet han til alle sakene. Dom: Syv livstidsdommer.

Avslørt av baby-DNA: En sterkt psykisk handikappet kvinne ble voldtatt i USA. Overgrepet ble oppdaget et godt stykke ut i graviditeten. Etter fødselen, tok man en DNA-prøve av barnet. Av de 10-12 mennene som frivillig lot seg teste, ble det treff på Dalo Richards, en tidligere ansatt på institusjonen. Han ble pågrepet i mai og sitter i varetekt.

Også i Bergen er liknende saker oppklart med avgjørende hjelp av DNA. En kvinne ble voldtatt i Haukelandstunnelen i oktober i fjor. Overvåkningsbilder av voldtektsmannens bil og bompasseringer gjorde at man sporet mannen til Sverige. Sjekk mot det svenske DNA-registeret ga treff: En 23-årig nordmann bosatt i Sverige ble registrert etter et trafikklovbrudd. I mai ble han dømt til to år og ti måneder fengsel i Bergen tingrett.