Onsdag ble han av Salten herredsrett dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for den uortodokse studiefinansieringen. Til sammen 100.000 kroner innrømmet den høyt betrodde kirkemedarbeideren i en kommune i Salten å ha stjålet fra forskjellige gravstellegater. Underslagene foregikk fra 1996 til 1999. Selv etter at studiene ved Diakonskolen i Oslo var gjennomført, fortsatte underslagene. Den dømte forklarte i retten at det var fordi han var kommet inn i en ond sirkel det var vanskelig å komme ut av.