Tyvene har fått med seg betydelige mengder narkotiske stoffer og andre medisiner fra fartøyene.

Lensmann Ola Hals i Fræna sier til NTB at fartøyene lå i ulike havner i kommunen og var ferdig proviantert og utrustet til å gå ut på fiskefeltene tirsdag. Om bord i slike fartøy er det også et depot av medisiner, og mens mannskapene var på land for å feire nyttår slo tyvene til.

-Etter tipsene som har kommet inn har vi mistanke om hvem som står bak, men vi har ennå ikke avhørt noen, sier lensmannen. Det var en del blod om bord i et av fartøyene, og lensmannen mener at en av tyvene må ha skadet seg.NTB