-Medikamentene er livstruende, og man har liten tid på seg til å unngå dødsfall. Jeg frykter at medisinene blir forsøkt omsatt illegalt allerede torsdag, sier overlege Svein Arne Hapnes ved Luftambulansen i Stavanger til NTB. Sterke medisiner, to PC´er, en avansert vaktradio og penger forsvant fra Luftambulansens lokaler natt til torsdag, ifølge politiet i Stavanger. Medikamentet Emeron lammer alle kroppens muskler på ett minutt, og opptil 10 ampuller kan være stjålet. — Hver ampull kan lamme flere mennesker, sier Hapnes til NTB. Den smertestillende medisinen Centamyl er 100 ganger mer potent enn vanlig morfin og lammer pustesenteret i kroppen straks etter injeksjon. 4 ampuller Centamyl ble stjålet fra luftambulansen. Sovemedisinen Pentotal gir hurtig søvn og er livstruende ved uautorisert bruk. I tillegg forsvant en mengde ampuller morfin. Det ble knust et vindu, og døren til medisinlageret ble brutt opp, ifølge Luftambulansen i Stavanger. Etterforsker Signe Strømseth i Stavanger politidistrikt sier til NTB at innbruddet på Luftambulansen er en prioritert sak for politiet.