Ingen av taxikundene ble frastjålet Visa-kortene sine, men likevel mener Bergen tingrett sjåføren klarte å tappe kortene til fem kunder for til sammen 30.600 kroner.

Når en taxikunde betaler med Visa-kort, fjernes de første 12 sifrene av kortnummeret fra kvitteringen.

Bergen tingrett tror taxisjåføren har studert Visa-kortene, og klart å huske resten av kortnumrene.

– Det kan ikke anses som spesielt vanskelig å memorere de 12 tallene som ikke står på kvitteringen, for så å notere dem ned straks kunden har fortatt bilen. I forhold til noen av de fornærmede har tiltalte også hatt kortet under hele kjøreturen, og kunne da enkelt notere seg de aktuelle tall, heter det i dommen.

Bergen tingrett mener taxisjåføren har brukte Visa-kortnumrene til å betale for ringetid på ulike mobiler med kontantkort, enten via internett eller telefon.

Dommerne mener tyveriene er grove.

– For det første representerer de straffbare handlinger et alvorlig angrep og trussel mot et betalingssystem som dagens samfunn er helt avhengig av, heter det i dommen, som også slår fast at tyveriene rokker ved tilliten til taxinæringen.

En av de tre dommerne mente det ikke var nok bevis for at det faktisk var 32-åringen som tappet taxikundenes kort. I retten nektet 32-åringen straffskyld, og mente svindelen kunne vært begått av en annen navngitt navn.

Dette trodde ikke rettens flertall på, og dømte 32-åringen til 60 dagers betinget fengsel. 32-åringen slapp en ubetinget fengselsstraff, på grunn av at det har gått to og et halvt år siden tyveriene fant sted.

Han må også betale en bot på 10.000 kroner, og betale tilbake 30.600 kroner.

Ved Turid Mælands advokatkontor får BT opplyst at forsvareren ikke har fått lest dommen, og derfor ikke vil kommentere saken.