En lovendring fra tidligere i år åpner for at straffen kan reduseres dersom en lovbryter tilstår og dermed bidrar til at saken oppklares. Dette la Kristiansand byrett til grunn da dommen mot Jan Helge Andersen ble forkynt fredag.

Tvil om anvendelsen Andersen fikk 17 års fengsel, mot aktors påstand om 21 års fengsel.

— Jeg er i tvil om dette er riktig anvendelse av loven, sier Ada Sofie Austegard til NTB. Da dommeren leste opp begrunnelsen for å redusere straffen for Jan Helge Andersen, reagerte Ada Sofie Austegard med et spontant utbrudd og med å knytte nevene.

-Så vidt vi har forstått gjennom arbeidet i Stine Sofies stiftelse, ble denne loven vedtatt med tanke på å oppklare organisert kriminalitet, MC-kriminalitet, gjengoppgjør og saker som er umulig å oppklare uten at noen av gjerningspersonene samarbeider med politiet. Det er ikke åpenbart at dette er en slik type sak. På den annen side har jo retten lagt stor vekt på Andersens tilståelse, så man kan muligens si at han har bidratt til oppklaring av saken, sier Austegard.

Må lese dommen -Det er riktig at jeg reagerte med stor forbauselse da dommeren leste opp denne begrunnelsen, men jeg ønsker ikke å si noe veldig bastant om dette før vi har lest dommen grundig, sier Ada Sofie Austegard til NTB.

Ut over dette ønsket hun ikke å kommentere dommen mot Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen.NTB

REAGERTE: Ada Sofie Austegard reagerte med stor forbauselse da dommeren leste opp begrunnelsen. Arkivfoto: Scanpix