–17. mai er barnas dag, og i talen skal jeg relatere til det jeg jobber med i Stine Sofies Stiftelse. Jeg skal snakke om det som vi brenner for, og hvor viktig det er med barnas trygghet. Grunnloven vi har viser at makten ligger hos folket. Men innen rettspraksisen spørs det om makten er hos folket, og om folket mener at straffen er i samsvar med folks oppfatning av rett og galt, sier Ada Sofie Austegard til Grimstad Adressetidende.

Ada Sofie Austegard er mor til Stine Sofie Sørstrønen, som sammen med Lena Sløgedal Paulsen ble drept i Baneheia 19. mai i fjor.

Lederen av 17. mai-komiteen i Grimstad, Kjell Ludvigsen, sier at han tror denne talen kan appellere til folk.

–Det er et tema som folk er opptatt av, spesielt i disse dager, sier Ludvigsen.

Ifølge Ada Sofie Austegard kommer talen til å handle om litt politikk, men også et historisk innblikk, og om gleden vi skal gripe tak i, barnas glede ved å gå i tog og gleden ved livet.

NTB