• Dagens Næringsliv avslørte at Sp tok imot 700.000 kroner i støtte frå to offentleg åtte energiselskap.
  • Partiet har sidan vedteke å tilbakebetale støtta. Parti kan ikkje ta imot pengar frå offentleg åtte selskap.
  • Steinar Dvergsdal har sidan 1993 hatt sentrale verv i ulike samvirkeorganisasjonar og er styreleiar i Felleskjøpet Agri, Skei Hotell, Sunnfjord Auto, Fjærlandfjord Busenter, Dvergsdal Samdrift, Totalprosjekt og Norske Felleskjøp.