To forsker ved Handelshøyskolen BI, Tor W. Andreassen og Even Johan Lanseng har gjennomført en studie av hvordan internett påvirker folks vaner. Resultatet viser at stadig flere er klar til å stille sin egen diagnose når de blir syke.

To studier

De to BI-forskerne har fått en høythengende internasjonal pris for arbeidet sitt. Prisen får de for to studier om nordmenns holdning til nettleger. I den første studien intervjuet forskerne 160 tilfeldige innbyggere for å kartlegge befolkningens teknologiske modenhet.

Studie nummer to omfattet 470 personer for å finne ut hvilke holdninger de har til å ta i bruk ny teknologi for å stille sin egen diagnose på nettet.

Krever dyktige leger

Studien viser at forventet nytte er det viktigste i forhold til å gjennomføre en selvdiagnose på nett. Kort sagt, vi forventer å få svar på det vi lurer på, og vil ta i bruk selvdiagnose hvis det kan resultere i at vi faktisk slipper å dra til legevakten.

— Forventet nytte er viktigere enn brukervennlighet. Men brukervennlighet spiller også en stor rolle. For mange er det en forutsetning at løsningene er utviklet av et fagmiljø som har høy tillit i befolkningen, sier Tor W. Andreassen.

Kan korte køene

Forskerne mener at norsk helsevesen kan oppnå betydelige gevinster ved økt bruk av selvbetjeningsteknologi. Når pasientene kan stille egen diagnose på nettet, vil det kunne redusere køene og etterspørselen etter helsetjenester.

Tor W. Andreassen gir på bakgrunn av studien tre råd til norske helsemyndigheter om hvordan de skal få folk til å ta i bruk et nytt system for selvdiagnose:

1)Sett søkelyset på nytteverdi og enkelhet.

2)Sats på brukervennlige løsninger tilpasset brukernes teknologiske modenhet.

3)Engasjer anerkjente fagpersoner til å utvikle systemene slik at brukerne kan stole på at de får god hjelp av teknologien.

Stiller du din egen diagnose ved hjelp av internett? Diskuter her.