ANJA WENDELBORG FREMO

ý Helt fra man ligger i mors mage utsettes man for mye bråk. Den totale mengden støy folk utsettes for i dag er mye større enn for noen tiår siden, mener Torleif Johnsen i Støyforeningen.

ý Oppmerksomheten om hvordan støy virker på oss, og spesielt på barn, er for liten. De støyplagede møter veldig liten forståelse i vårt samfunn, mener han og sammenlikner med den manglende forståelsen for folk som var plaget av sigarettrøyk møtte på 1950 og -60-tallet.

Anslag fra Statens forurensningstilsyn tilsier at om lag en million nordmenn er plaget av en eller annen form for støy i hverdagen. 70 prosent av støyplagene kommer fra trafikk. Før den støyfri dagen kan enkle grep gjøre hverdagen stillere for store og små. Andre tiltak krever mer.

— Sett filtknotter under stolene, så larmer de ikke så mye. - Legg en voksduk på bordet, så dempes klirringen fra tallerkener og bestikk. - Bruk plastservise fremfor glass i skoler og barnehager. - Skru ned volumet på tv og radio. Snakk med barn og unge om at høye lydnivåer ikke gjør dem godt. - Lyd kan dempes ved hjelp av akustiske plater, tekstiler og tepper. Hensynet til allergikere og motesvingninger har ført til at mye av dette er fjernet de siste årene. Dermed har støyen økt. - Planlegg bygningen, også med tanke på akustikk og støydemping. De fleste hus bygges fremdeles etter minimumsforskrifter i forhold til støy. - Planlegg byer og veier med tanke på å redusere støyplagene for menneskene som skal bo og leve der.