De mange voldtektene og forsøkene på å angripe kvinner i Oslo de siste ukene, har fått mange menn på banen.

— Voldtekt er et mannsproblem. Og da mener jeg alle menn og ikke bare overgripere. Utgangspunktet for denne gruppen er at det er menns ansvar å skape holdninger omkring sin rolle i voldtektsspørsmål, sier Arnfinn Andersen, avdelingsleder ved Likestillings- og diskrimineringsombudet.

«Menn mot voldtekt» har offisielt stiftelsesmøte i dag, og er resultat av et samarbeid mellom Reform Ressurssenter for menn og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

— Vi har savnet et fokus på menn og menns ansvar, sier Andersen.

Utvalget jobber nå med å innkalle menn med ulik bakgrunn og posisjon som ressurspersoner for gruppen. Planen er å jobbe målbevisst med tiltak som retter seg mot forebygging og tiltak i skolen og samfunnet forøvrig.

— Voldtekt begås i alle miljøer, uavhengig av hudfarge og religion, og skjer i vennegjenger, kirkesamfunn og i hjemmet. Derfor er det utrolig viktig at vi nå får etablert en bredt sammensatt gruppe, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.