– Vi har bedt om at sjokoladeavgiften må fjernes, sa administrerende direktør Bente Brevik på Nidar til NTB. Da hadde hun nettopp, sammen med tillitsvalgte på bedriften og framtredende lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet, sittet i et timelangt møte med statsråden og hans følge.

Bente Brevik håper at sjokoladeavgiften blir fjernet så fort som mulig, helst allerede i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Hun har ikke fått noen løfter, men sier dette etter møtet med næringsministeren:

– Jeg oppfatter at det er bred enighet om at denne avgiften er urimelig, og at den rammer skjevt.

Hun har god dekning for en slik oppfatning, ettersom både LO og Fremskrittspartiet hver for seg har tatt initiativ for å få regjeringen til å fjerne sjokoladeavgiften.

Ingen signaler

Statsråd Odd Eriksen svarte også på spørsmål fra pressen etter møtet på Nidar. Men han ville ikke gi noen signaler om hva regjeringen har tenkt å gjøre med sjokoladeavgiften i sine kommende budsjettforslag i vår og til høsten. Budsjettbehandlingen vil han ikke si noe om.

– Jeg har ikke sagt noe, sa Eriksen på NTBs spørsmål om hva slags signaler han ga på møtet med ledelsen og de tillitsvalgte på Nidar.

Pressen, som var invitert til Nidar av bedriftens innleide kommunikasjonsrådgiver Jørn Wisløff i rådgivningsfirmaet Argument, fikk ikke være til stede på møtet. Men både bedriftens ledelse og tillitsvalgte snakker gjerne om argumentene for å fjerne sjokoladeavgiften.

Én milliard

Sjokoladeavgiften vil ifølge årets statsbudsjett gi staten en inntekt på vel 1,1 milliarder kroner. Avgiften som produsentene må betale, er kr. 16,07 per kilo.

Ifølge informasjonen fra sjokoladeindustrien og Argument utgjør avgiften 15-20 prosent av utsalgsprisen på en sjokolade. Den hevdes å være «helt tilfeldig utformet», noe som innebærer at det for eksempel er avgift på sukkerfrie pastiller, men ikke på sjokoladekjeks.

Et annet argument er at avgiften virker konkurransevridende til fordel for produkter som søt kjeks og en rekke «avgiftstilpassede produkter». Videre blir det hevdet at arbeidsplassene er truet fordi sjokoladeavgiften utgjør 400.000 kroner per arbeidsplass.

Nidar har 450 ansatte. Wenche Nilsen, som er nestleder i fagforeningen, sier til NTB at de ansatte frykter for at arbeidsplasser kan gå tapt.

– Vi snakket om mulige konsekvenser sier Bente Brevik etter møtet med statsråden. Men hvilke konsekvenser vil ikke hun si noe om.