Foreldrene og en yngre bror av hver av de to soldatene Kenneth Møller Nyen (21) fra Våler i Solør og Knut Christian Syse (21) fra Tønsberg fikk lørdag se ulykkesstedet der de to omkom. De pårørende fikk også se sine kjære på sykehuset, der kroppene deres ligger i påvente av å bli sendt hjem for å stedes til hvile. Generalmajor Kjell Grandhagen, som er sjef for hærens styrker, fikk et sterkt møte med de sørgende familiene.

– Jeg tilbrakte fire timer sammen med de pårørende. Det var et veldig vanskelig møte, men også et veldig godt møte. Familiene ga uttrykk for at de satt pris på å se ulykkesstedet, sier Grandhagen til NTB.

Minnestund

– Vi inviterte familiene til Nord-Norge først og fremst for å gi dem en mulighet til å se de omkomne på sykehus, men også for å kunne se ulykkesstedet og treffe de omkomnes kolleger. Hensikten er å gi dem en bedre forståelse av det de etter hvert vil få av informasjon om ulykken, sier Grandhagen.

Familiene var også med på en minnestund for de døde ved ulykkesstedet, før de lørdag kveld vendte tilbake til sine hjemsteder. Ifølge generalmajoren har Forsvaret etter beste evne forsøkt å hjelpe soldatene som kjente de to omkomne. Blant annet ble det avholdt en intern minnestund for soldater og redningspersonell lørdag. Søndag vil det bli en mer offisiell minnemarkering ved ulykkesstedet og i Bjerkvik kirke, hvor representanter fra de øvrige avdelingene som deltar i militærøvelsen Cold Response, også har anledning til å delta.

– De to omkomne soldatene hørte hjemme i stridsvogn-eskadronen i Telemark bataljon. Denne avdelingen er tatt ut av militærøvelsen, og soldatene får hjelp av oss til å bearbeide inntrykkene. Vi har involvert det vi har av fagfolk til å bidra: Medisinsk fagpersonell, prester og avdelingssjefer. Det er viktig å snakke om det som er skjedd, sier Grandhagen.

Undersøker

Både etterforskere fra politiet og mannskaper fra Forsvaret undersøker nå det som skjedde da den 60 tonn tunge stridsvognen av typen Leopard 2, sent torsdag kveld gikk gjennom isen i et myrvann vest for Bjerkvik i Ofoten.

Lørdag kom det fram at personer i Forsvaret på forhånd ble advart mot det islagte myrvannet, som også skal ha vært merket som farlig på orienteringskart. Generalmajor Grandhagen vil ikke kommentere disse opplysningene.

– Jeg ønsker ikke å si noe om dette før de to uavhengige undersøkelsene har gjennomført sitt arbeid. Alle er best tjent med at etterforskerne får utføre sitt arbeid uhildet, uten at jeg eller andre kommenterer slikt på det nåværende tidspunkt, sier han.

Grandhagen vil heller ikke si om stridsvognen fulgte instrukser den var blitt gitt eller om den kjørte utenom det avtalte området.

– Generelt kan jeg si at stridsvogner ikke har en fastlagt rute fra meter til meter når de opererer i terrenget. Det er mannskapet på vognen og den enkelte avdeling som velger ruten som vurderes som den beste, sier han.

Ifølge generalmajoren finnes det eksplisitte sikkerhetsbestemmelser og retningslinjer for stridsvogner som kjører på islagte elver og vann, men Grandhagen vil ikke si om dette regelverket ble fulgt forut for ulykken.

GJENNOM ISEN: I denne stridsvognen, en Leopard 2, endte to unge soldater sine liv. Forsvaret vil ennå ikke kommentere hvordan det kunne skje at stridsvognen kjørte over en islagt og farlig myr. FOTO: SCANPIX