Det mener Post— og teletilsynet.

Det er Norges Televisjon (NTV) som sitter på konsesjonen for det digitale bakkenettet og som derfor har det endelige ansvaret for at kravene i konsesjonen oppfylles. Betal-TV-selskapet RiksTV leier i sin tur kapasitet av NTV, men har ifølge Post- og teletilsynet (PT) gitt TV 2 bedre vilkår enn de andre kanalene som det er inngått avtale med.

Faktiske feil Tilsynet har derfor sendt NTV varsel om vedtak med svarfrist 7. januar.

RiksTV er imidlertid dundrende uenig i tilsynets vurderinger, blant annet om at avtalen er konkurransevridende, og mener varselet inneholder faktiske feil og flere ubegrunnede påstander.

– Vi mener forskjellene mellom avtalene til TV 2 og de andre kringkasterne er saklig begrunnet og at konsesjonen derfor er oppfylt, sier administrerende direktør Espen Thorsby i RiksTV i en pressemelding.

Kundene ikke berørt Han sier selskapet ikke vil forhåndsprosedere saken i mediene, men heller konsentrere seg om å lage et grundig svar til tilsynet.

Ifølge RiksTV får varselet ingen konsekvenser for selskapets kunder, og produktene som i dag tilbys vil ikke bli berørt på noen måte.