Stålsett, som også har en fortid som Sp-leder og stortingsrepresentant, holdt fredag en flammende og ytterst velformet tale til Senterpartiets landsmøte. Han forsvarte dagens kirkeordning. Samtidig gjorde han det klart at den norske folkekirken trenger reformer.

Talen ble møtt med trampeklapp fra en fullsatt landsmøtesal.

Dermed synes det å gå veien for et resolusjonsforslag der Senterpartiet går inn for å beholde statskirken. Resolusjonsforslaget inneholder også et par av de reformforslagene som Stålsett nevnte i talen sin. Det gjelder bl.a. Grunnlovens paragraf 2, som pålegger en kristen og moralsk oppdragelse i skolen. Men Stålsett vil ikke ta bort det kristne og humanistiske verdigrunnlaget fra skoleloven og grunnloven.

— I en kulturell og verdimessig brytningstid er det viktig å holde fast på de verdier som har gitt vårt folk sin historiske identitet og som har preget vår kultur, sa han til landsmøtet.

Evne til reformer

Stålsett minnet også om at statskirken faktisk har vist evne til å reformere seg. Han nevnte da at han på 1970-tallet ledet et utvalg som utredet forholdet stat/kirke. Konklusjonen den gang ble at statskirken burde bestå, men reformeres. I dag, over 30 år etter, viser Gunnar Stålsett til at Den norske kirke har vist evne til å bryte med tunge tradisjoner. Det gjelder for eks. kvinners plass i kirken og kamp mot diskriminering på grunnlag av seksuell tilhørighet.

Den tidligere Oslo-bispen mener også at den kirkeordningen vi har i dag må prøves på hvordan den ivaretar de viktigste kjennetegnene på en kristen kirke - nemlig at evangeliet forkynnes og at dåp og nattverd gjøres tilgjengelig for alle.

Utkantproblem

— Det er også tankevekkende, sier Stålsett, at 57 prosent av menighetsråd, fellesstyrer og kommunestyrer ønsker å fortsette med statskirken, mens denne løsningen bare fikk to stemmer i Gjønnes-utvalget (som nå sist har utredet forholdet stat-kirke). Stålsett kunne heller ikke dy seg for å fremheve at de to var fra Kystpartiet og fra - Senterpartiet.

— Det har med utkantproblematikk å gjøre, understreket Stålsett, som sa at det er et viktig prinsipp for Den norske kirke å være landsdekkende. Det trodde han ikke ville være mulig med en kirke basert på medlemsavgift.

TRAMPEKLAPP: Sp-veteran og tidligere biskop i Oslo, Gunnar Stålsett, holdt et engasjert innlegg til støtte for dagens kirkeordning - og fikk stormende applaus.

FOTO: TERJE BENDIKSBY, SCANPIX