De indre partiproblemene, med pengesorger og antydning til oppvask etter valgnederlaget, er for tiden tunge nok byrder for Solveig Torsvik. Likevel er hun også engstelig for den sviktende rekrutteringen til LO-forbundene:

— LO har en utfordring i å skaffe unge medlemmer. LO er også for dårlig til å få innpass i de nye yrkene, ikke minst serviceyrkene, sier Solveig Torsvik til Bergens Tidende.

Når LO på sin side bare har oppslutning fra 28 prosent av alle som er i arbeid, må Arbeiderpartiet «snakke med» de resterende 72 prosent!

En tredjedel stemte Ap.

Det gir også grunn til ettertanke at knapt en tredjedel av de LO-organiserte stemte på Arbeiderpartiet i høst. Dette er en svært utilfredsstillende situasjon, sier partisekretæren.

— Var det et feiltrinn å gjøre slutt på det kollektive medlemskapet?

— Nei, slett ikke. Det var en ordning som for lengst var utgått på dato da den opphørte for fire år siden. Fordelen var i hvert fall mindre enn ulempene, sier hun.

Slanking av staben

Som Arbeiderpartiets daglige leder er Torsvik denne høsten presset også fra andre kanter. Med 14 millioner kroner i redusert partistøtte er hun blant annet tvunget til å kvitte seg med en rekke fast ansatte i partihovedkvarteret på Youngstorget. I første omgang må syv personer ut av lønnsbudsjettet.

— Det er selvsagt smertefullt, men jeg tror de berørte er godt fornøyd med sluttpakkene de har fått, sier Torsvik i et åpenhjertig intervju med Bergens Tidende.

- Ingen rike onkler

Kommende mandag må hun i sentralstyret presentere et driftsbudsjett for neste år som er kraftig beskåret i forhold til i år. Det er en tøff oppgave, for «vi har ingen rike onkler,» som hun sier. Fra LO er det ikke en eneste krone ekstra å hente utover det faste årlige beløpet på fem millioner kroner.

— Men det er også lyspunkter. Arbeiderpartiet har overtatt en stor del av bygningen på Youngstorget. Vi har hatt en arv liggende som satte partiet i stand til å kjøpe disse arealene.

— Hvordan reagerer du på debatten om lederskapet i partiet?

— Det er ingen ønskedebatt, men vi kan ikke vegre oss mot den, mener Torsvik.

Som en fotballtrener...

Samtidig er det internt i Arbeiderpartiet rettet et kraftig søkelys mot måten nettopp hun har ledet partiorganisasjonen på.

— Opplever du det som urettferdig?

— Nei, det skulle bare mangle. I min posisjon må jeg alltid regne med å bli vurdert på samme måte som en fotballtrener. Jeg fikk sterkere kritikk da jeg tok datateknologien i bruk i partiapparatet, for ikke å snakke om da jeg som stortingsrepresentant var med på å legge ned postkontorer, sier hun videre.

Halvert medlemstall

Solveig Torsvik understreker sterkt at alle partier er nødt til å skjerpe seg for å finne nye måter å arbeide på. I løpet av de siste tyve årene er medlemstallet halvert for partiene totalt. Arbeiderpartiet har i dag ikke mer enn 59.000 medlemmer.

— Folk er mer gjerrig på bruk av sin fritid enn tidligere. Partiinnsats er på langt nær så utfordrende som før. Derfor må vi finne nye arenaer å møte folk på. Vi må mer ut for å treffe folk der de er. Vi har satset sterkt på å bruke internett, og min ambisjon er at Arbeiderpartiet skal være best av partiene i så måte, sier Torsvik.