Krigsveteraner, derimot, syns det er viktig å gi et nyansert bilde også av den herostratisk berømte telemarkingen.

Det er prosjektleder for utstillingen, Hilde Fiskum, som opplyser dette til NTB dagen før den omstridte utstillingen åpner. Utstillingen skal vises i Skien fram til like før jul neste år, og planen er deretter å vise den som vandreutstilling ved andre museer i Norge.

Fiskum viser til leserinnlegg i lokalpressen, der særlig fokuseringen på at vår verdenskjente landsforræder – quisling – nettopp kom fra Telemark, har falt telemarkingene tungt for brystet. De mener det fins mange andre telemarkinger som heller fortjener å bli presentert på en utstilling.

– Men det har jo vært ett av poengene med denne utstillingen. Den er og skal være «annerledes», i den forstand at den tar for seg hele mennesket Vidkun Quisling, ikke bare hans velkjente, negative sider. Den skal vise at vi alle tar valg i livet, også Quisling, sier Fiskum til NTB.