— Jeg tror det blir en overflatisk kåring som ikke kommer til å ha noen positiv betydning for læreryrket. Det undergraver hva vi jobber med til daglig og svekker tilliten mellom oss og elevene, sier Johanne Jordal, lærer ved Lynghaug ungdomsskole.

Hun kommenterer forslaget som har kommet fra arbeidsgiveren, skoleseksjonen i Bergen kommune. I et brev inviterer kommunen Utdanningsforbundet, Norsk Skolelederforbund og ungdommens bystyre med i valgkomiteen til kåring av «årets lærer» i ungdomsskolen i Bergen. Premien er et studiestipend.

Våre lærere ønsker ikke å bli gjenstand for elevenes ukvalifiserte synsing GRETE INGEBRIGTSEN, LEDER FOR UTDANNINGSFORBUNDET I BERGEN

- Skal øke statusen Ifølge forslaget skal elevrådene foreslå kandidater til kåringen. Forslagene skal sendes til juryen med en anbefaling fra rektor.

«Bergen kommune ønsker å fremheve læreryrket og sette fokus på skolens og lærerens arbeid som noe positivt, som bidrar til gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge. I den anledning ønsker en at elevene skal komme med sine anbefalinger for hvem som bør bli årets lærer» heter det i invitasjonen.

Skolebyråd Filip Rygg (KrF) er lite villig til å kommentere saken. Han sier at forslaget ikke har vært til politisk behandling.

— Vi har hatt fremme flere tanker om hvordan vi kan øke statusen til læreryrket. Forslaget om en «årets lærer»-kåring kom fra en lektor. Vi ønsker å drøfte dette forslaget, og har derfor invitert til et møte, sier Rygg.

Han sier at han selv ikke har gjort seg opp en mening om forslaget.

— Men det som er helt klart, er at det ikke er snakk om å velge den beste læreren. Det er «årets lærer» - altså en som har markert seg positivt på en eller annen måte, sier Rygg.

- I beste fall en dårlig spøk Leder i Utdanningsforbundet i Bergen, Grete Ingebrigtsen, er ikke nådig mot forslaget.

— Det er grunn til å tro at lærere og skoleledere vil motta dette som en dårlig spøk i beste fall, og en god del vil bli sinte, sier Ingebrigtsen.

Hun avviser at kåringen vil bidra til å motivere lærerne, og varsler at forbundet ikke vil være med i noen jury til kåringen.

— Det finnes så vidt vi vet ingen dokumentasjon på at tiltak som dette har noen som helst positiv virkning på lærernes jobbutførelse, sier hun, og fortsetter:

— Våre lærere ønsker ikke å bli gjenstand for elevenes ukvalifiserte synsing.

Skeptiske rektorer Men også rektorene er skeptiske til ideen.

— Vi kan ikke se at elevrådene har kompetanse til å vurdere lærere på denne måten. I verste fall kan dette bli show og synsing, sier Per Moland, leder for Norsk Skolelederforbund i Bergen.

Heller ikke elevenes representanter er positive til forslaget.

— Det er ikke lett å plukke ut de beste lærerne, og jeg vet ikke helt hva en ønsker å oppnå med det, sier leder Ingrid Liland i Elevorganisasjonen.

Tilbake på lærerrommet ved Lynghaug ungdomsskole går debatten høyt om forslaget.

— Jeg tror noen av elevene kan vurdere på en kritisk og god måte, men flere vil helt sikkert velge den læreren som er kulest, forteller mest vitser eller lar dem se mest film, sier lærer Hilde-Merethe Ivarhus.

Hva synes du om tiltaket? Si din mening her.